Kalkulatory

Stawki kosztorysowe:

stawka roboczogodziny


wskaźnik narzutu kosztów pośrednichPola figur:


trójkąt

kwadrat

prostokąt

trapez

czworokąt wypukły

romb

równoległobok

koło

elipsa

odcinek paraboli

wycinek kołowy

odcinek kołowy

Pola i objętości brył:


sześcian

prostopadłościan

walec

walec ścięty

graniastosłup pochyły

stożek

stożek ścięty

rura (walec wydrążony)

kula

wycinek kuli

czasza

warstwa kulista